Extraholidays.net

The Professional Travel Agency

คุณหมิง
ท่องเที่ยวกับเส้นทางที่สูงที่สุดในโลก คุนหมิง-ทิเบต-ลาซา-หลันโจว 7 วัน 6 คืน (MU)
ท่องเที่ยวกับเส้นทางที่สูงที่สุดในโลก

คุนหมิง-ทิเบต-ลาซา-หลันโจว 7 วัน 6 คืน
พิเศษ...บินเข้าลาซา นั่งรถไฟไปหลันโจว

ทิเบต..หลังคาโลก ดินแดนแห่งกงล้อมนตราอันศักดิ์สิทธิ์
สัมผัสบรรยากาศการนั่งรถไฟท่องเที่ยว บนเส้นทางที่สูงที่สุดในโลก
ชมเทือกเขาคุนล้น ดินแดนที่ธรรมชาติสรรค์สร้างเสมือนแดนสวรรค์บนดิน
วันที่ 19-25 พฤษภาคม 2557
ราคาท่านละ:47,900.- (MU)
วันที่ 9-15 มิถุนายน 2557

ราคาท่านละ:49,900.- (MU)
ราคานี้รวมภาษีสนามบิน+วีซ่าแล้วนะคะ

 
เจาะลึกคุนหมิง 4 วัน 3 คืน ชมอุทยานป่าหินงามที่ใหญ่ที่สุดในโลก (MU) 16,900
เจาะลึกคุนหมิง 4 วัน 3 คืน ราคาโปร!!
ชมอุทยานป่าหินงามที่ใหญ่ที่สุดในโลก
อุทยานป่าหินงาม+ถ้ำจิ่วเซียง+วัดหยวนทง+ตำหนักทอง 
ช้อปปิ้งจุใจ...โหลวซือวาน  ศูนย์ค้าส่งแห่งใหม่

สายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU)
กำหนดการเดินทาง:
วันที่ 5-8,12-15,19-22, 26-30 มิถุนายน 57
วันที่ 3-6,10-13,17-20,24-27 กรกฎาคม 57

วันที่ 31 ก.ค.-3 ส.ค.,7-10,14-17,21-24 สิงหาคม 57

ราคา: 16,900.-
ราคานี้รวมภาษีสนามบิน+วีซ่าแล้วนะค่ะ

 
สุดคุ้มราคาโปร!!!คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน (FD) เริ่มต้น 18,900

โปรโมชั่นสุดร้อนแรง !!!
คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน
พิเศษ ! แถมโชว์จางอวี้โหมว Impression of Lijiang
นั่งกระเช้ากอนโดล่า ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก
สายการแอร์เอเชีย AIRASIA (FD)
กำหนดเดินทาง
:วันที่  30 สิงหาคม-4 กันยายน 2557     
วันที่ 1-6,8-13,15-20,22-27 พฤศจิกายน 2557
วันที่ 11-16,18-23,23-28 ตุลาคม 2557
ราคาเริ่มต้น:
18,9
00.-

ราคานี้รวมภาษีสนามบิน+วีซ่าแล้วนะค่ะ

 

 
บินตรงเข้าสู่เมืองมรดกโลก“เมืองลี่เจียง” ลี่เจียง-ต้าหลี่-แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (MU) ราคาเริ่มต้น 21,900
บินตรงเข้าสู่เมืองมรดกโลก“เมืองลี่เจียง”
ลี่เจียง-ต้าหลี่-แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน
สัมผัสมนต์ขลังเมืองโบราณกลางหุบเขา...ต้าหลี่
เมืองมรดกโลกสุดคลาสสิค...ลี่เจียง
ดินแดนในฝันของนักเดินทาง...แชงกรีล่า

โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES
กำหนดวันเดินทาง:
วันที่ 27 ก.ย.-2 ต.ค. 57

วันที่ 2-7,11-16,16-21,25-30, 30 ต.ค.-4 พ.ย. 57
วันที่ 8-13,13-18,22-27,27 พ.ย.-2 ธ.ค. 57
วันที่ 6-11,11-16,20-25,25-30 ธ.ค. 57
ราคาเริ่มต้น:
21,900.-

ราคานี้รวมภาษีสนามบิน+วีซ่าแล้วนะค่ะ

 
คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน 6 วัน 5 คืน (FD) 19,999
คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน 6 วัน 5 คืน

ชมความงามของเทือกหิมะมังกรหยก
คุนหมิง... วัดหยวนทง-ช้อปปิ้งจุใจ
ต้าหลี่... เมืองโบราณต้าลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์
จงเตี้ยน... โค้งแรกแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโดด
วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณจงเตี้ยน
ลี่เจียง... สระน้ำมังกรดำ-ภูเขาหิมะมังกรหยก-โชว์จางอวี้โหมว

อาหารพิเศษ อาหารไทย,อาหารกวางตุ้ง,สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
กำหนดการเดินทาง
:
วันที่ 26 - 31 สิงหาคม 2557
วันที่ 18-23/23-28 กันยายน 2557
ราคา:
19,999 (FD)

ราคานี้รวมภาษีสนามบิน+วีซ่าแล้วนะค่ะ

 

 
บินตรงเข้าสู่เมืองมรดกโลก“เมืองลี่เจียง” ลี่เจียง-ต้าหลี่ 5 วัน 4 คืน (MU) ราคาเริ่มต้น 18,900
บินตรงเข้าสู่เมืองมรดกโลก“เมืองลี่เจียง”
ลี่เจียง-ต้าหลี่ 5 วัน 4 คืน
สัมผัสมนต์ขลังเมืองโบราณกลางหุบเขา...ต้าหลี่
เมืองมรดกโลกสุดคลาสสิค...ลี่เจียง
ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารไทย, สุกี้ปลาแซลมอน
โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES

กำหนดวันเดินทาง:
วันที่ 7-11, 21-25 ต.ค. 57
วันที่ 4-8, 18-22 พ.ย. 57

2-6, 16-20, 30 ธ.ค. 57-3 ม.ค. 58
ราคาเริ่มต้น:
18,900.-

ราคานี้รวมภาษีสนามบิน+วีซ่าแล้วนะค่ะ

 
บินตรงเข้าสู่เมืองมรดกโลก“เมืองลี่เจียง” ลี่เจียง-แชงกรีล่า-เต๋อชิง 6 วัน 5 คืน (MU) ราคา 25,900
บินตรงเข้าสู่เมืองมรดกโลก“เมืองลี่เจียง”
ลี่เจียง-แชงกรีล่า-เต๋อชิง 6 วัน 5 คืน
เมืองมรดกโลกสุดคลาสสิค...ลี่เจียง
ดินแดนในฝันของนักเดินทาง แชงกรีล่า +ไต่ขอบฟ้าสู่เต๋อชิง
โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES

กำหนดวันเดินทาง:
วันที่ 27 กันยายน - 2 ตุลาคม 2557
วันที่ 2-7, 11-16, 16-21, 25-30 ตุลาคม 2557
วันที่ 30 ต.ค.-4 พ.ย. / 8-13 พ.ย. 2557

ราคาท่านละ: 25,900.-
ราคานี้รวมภาษีสนามบิน+วีซ่าแล้วนะค่ะ

 

ทัวร์เคุณหมิงอัปเดจล่าสุด

ท่องเที่ยวกับเส้นทางที่สูงที่สุดในโลก คุนหมิง-ทิเบต-ลาซา-หลันโจว 7 วัน 6 คืน (MU) ท่องเที่ยวกับเส้นทางที่สูงที่สุดในโลก คุนหมิง-ทิเบต-ลาซา-หลันโจว 7 วัน 6 คืน (MU)
...
เจาะลึกคุนหมิง 4 วัน 3 คืน ชมอุทยานป่าหินงามที่ใหญ่ที่สุดในโลก (MU) 16,900 เจาะลึกคุนหมิง 4 วัน 3 คืน ชมอุทยานป่าหินงามที่ใหญ่ที่สุดในโลก (MU) 16,900
เจาะลึกคุนหมิง 4 วัน 3 คืน...
สุดคุ้มราคาโปร!!!คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน (FD) เริ่มต้น 18,900 สุดคุ้มราคาโปร!!!คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน (FD) เริ่มต้น 18,900
โปรโมชั่นสุดร้อนแรง !!!...
บินตรงเข้าสู่เมืองมรดกโลก“เมืองลี่เจียง” ลี่เจียง-ต้าหลี่-แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (MU) ราคาเริ่มต้น 21,900 บินตรงเข้าสู่เมืองมรดกโลก“เมืองลี่เจียง” ลี่เจียง-ต้าหลี่-แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (MU)...
...
คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน 6 วัน 5 คืน (FD) 19,999 คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน 6 วัน 5 คืน (FD) 19,999
คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน 6 วัน 5...
บินตรงเข้าสู่เมืองมรดกโลก“เมืองลี่เจียง” ลี่เจียง-ต้าหลี่ 5 วัน 4 คืน (MU) ราคาเริ่มต้น 18,900 บินตรงเข้าสู่เมืองมรดกโลก“เมืองลี่เจียง” ลี่เจียง-ต้าหลี่ 5 วัน 4 คืน (MU) ราคาเริ่มต้น 18,900
...
บินตรงเข้าสู่เมืองมรดกโลก“เมืองลี่เจียง” ลี่เจียง-แชงกรีล่า-เต๋อชิง 6 วัน 5 คืน (MU) ราคา 25,900 บินตรงเข้าสู่เมืองมรดกโลก“เมืองลี่เจียง” ลี่เจียง-แชงกรีล่า-เต๋อชิง 6 วัน 5 คืน (MU) ราคา 25,900
...

แนะนำทัวร์เมืองจีนเส้นทางอื่นๆ

ฮ่องกง - ซิตี้ทัวร์ 3 วัน 2 คืน (EK) 18,900 ฮ่องกง - ซิตี้ทัวร์ 3 วัน 2 คืน (EK) 18,900
ฮ่องกง - ซิตี้ทัวร์ 3 วัน 2 คืนเที่ยวฮ่องกง AVENUE OF STAR SYMPHONY OF...
บินตรงเข้าสู่เมืองมรดกโลก“เมืองลี่เจียง” ลี่เจียง-แชงกรีล่า-เต๋อชิง 6 วัน 5 คืน (MU) ราคา 25,900 บินตรงเข้าสู่เมืองมรดกโลก“เมืองลี่เจียง” ลี่เจียง-แชงกรีล่า-เต๋อชิง 6 วัน 5 คืน (MU) ราคา 25,900
...
บินตรงเข้าสู่เมืองมรดกโลก“เมืองลี่เจียง” ลี่เจียง-ต้าหลี่ 5 วัน 4 คืน (MU) ราคาเริ่มต้น 18,900 บินตรงเข้าสู่เมืองมรดกโลก“เมืองลี่เจียง” ลี่เจียง-ต้าหลี่ 5 วัน 4 คืน (MU) ราคาเริ่มต้น 18,900
...
ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน ** วันพ่อ **  (EK) 25,900 ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน ** วันพ่อ ** (EK) 25,900
วันพ่อ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืนฮ่องกง :...
เที่ยวจัดเต็ม เจาะลึกซีอาน 6 วัน 5 คืน (FD) 32,900 เที่ยวจัดเต็ม เจาะลึกซีอาน 6 วัน 5 คืน (FD) 32,900
เที่ยวจัดเต็ม เจาะลึกซีอาน 6 วัน 5 คืน หยุนไถ่ซาน ......
ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน (NX) 20,999 ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน (NX) 20,999
ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4...
เที่ยวฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน (CX) 14,900 เที่ยวฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน (CX) 14,900
เที่ยวฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น 4วัน2คืน HongKong -NongPing- Shenzhen HONGKONG SUMMER...
มองโกเลียใน ช่วงที่สวยที่สุดแห่งปี 6 วัน 5 คืน (MU) 36,900 มองโกเลียใน ช่วงที่สวยที่สุดแห่งปี 6 วัน 5 คืน (MU) 36,900
มองโกเลียใน ช่วงที่สวยที่สุดแห่งปี 6 วัน 5...
ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (CA) 23,900 ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (CA) 23,900
ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืนพิเศษ!...พักโรงแรม 5...

ติดต่อเรา

บริษัท เอ็กซ์ตร้า ฮอลิเดย์ จำกัด
โทรศัพท์ : 02 917 3490 แฟกซ์:  02 917 3478
มือถือ : 08 5338 5097 , 08 6789 9356
อีเมลล์ : info@extraholidaysthailand.com

ติดต่อสอบถามรายการท่องเที่ยวและสอบถามข้อมูล
ท่องเที่ยวและบริการอื่นๆของทางบริษัทได้น่ะค่ะ 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05732
ติดต่อเราเพิ่มเติมได้ที่..

Facebook    Youtube

Twitter