Extraholidays.net

The Professional Travel Agency

จางเจียเจี้ย
ฉลองสงกรานต์ บินตรงสู่ เมืองมรดกโลก อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน (FD) ราคา: 26,900

อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน
เที่ยวครบไฮไลท์ เทียนจื่อซาน + เทียนเหมินซาน
สายการบิน แอร์เอเชีย AIR ASIA (FD)
ฉลองมหาสงกรานต์ เที่ยวฉ่ำใจ สบายกระเป๋า
ธารแส้ทองคำ เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว ภาพเขียนสิบลี้ เทียนจื่อซาน
เมืองฟ่งหวง(เมืองหงส์) ล่องเรือถั่วเจียง บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน
ชมโชว์หวานนางพญาจิ้งจอกขาว สุดแสนโรแมนติค

กำหนดวันเดินทาง:วันที่ 12-17 เมษายน 2558
ราคาท่านละ:
26,900.- 

าคานี้รวมภาษีสนามบิน+วีซ่าแล้วนะคะ

 

 
ฉลองปีใหม่ 2558...มรดกโลกอวตารจางเจียเจี้ย (TG) 28,900

ฉลองปีใหม่ 2558...มรดกโลกอวตารจางเจียเจี้ย
บินตรงฉางซา 5 วัน 4 คืน โดยการบินไทย พักหรู 5 ดาว
เที่ยวครบไฮไลท์ เทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน ลำธารจินเปียนซี
สวนจอมพลเฮ่อหลง ภาพเขียนสิบลี้ ถ้ำประตูสวรรค์
ชมอลังการ โชว์เสน่ห์ตะวัน (เหม่ยลี่เจียงซี)
กำหนดเดินทาง
:
วันที่ 31 ธํนวาคม - 4 มกราคม 2558
ราคาท่านละ:
28,900.-

ราคานี้รวมภาษีสนามบิน+วีซ่าแล้วนะคะ

 
บินตรงสู่ เมืองมรดกโลก อวตารจางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน (FD) ราคาเริ่มต้น : 17,900

อวตารจางเจียเจี้ย บินตรงฉางซา 5 วัน 4 คืน
เที่ยวครบไฮไลท์ เทียนจื่อซาน + เทียนเหมินซาน
สายการบิน แอร์เอเชีย AIR ASIA (FD)

สัมผัสความสวยงามและยิ่งใหญ่โดยธรรมชาติสร้างสรรค์
เที่ยวครบไฮไลท์ เทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน ลำธารจินเปียนซี
สวนจอมพลเฮ่อหลง ภาพเขียนสิบลี้ ถ้ำประตูสวรรค์
ชมโชว์หวานนางพญาจิ้งจอกขาว สุดแสนโรแมนติก

กำหนดวันเดินทาง:
วันที่ 17-21,24-28 กันยายน 2557
วันที่
1-5,12-16,19-23 พ.ย.,10-14*,17-21 ธ.ค. 
ราคาเริ่มต้น:
17,900-19,900 

าคานี้รวมภาษีสนามบิน+วีซ่าแล้วนะคะ

 

 
บินตรงสู่ เมืองมรดกโลก "จางเจียเจี้ย" 6 วัน 5 คืน (TG) ราคา: 24,900

บินตรงสู่ฉางซา เยือนเมืองมรดกโลก "จางเจียเจี้ย"
โดยสายการบินไทย (TG) 6 วัน 5 คืน

อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน
เที่ยวครบไฮไลท์ เทียนจื่อซาน + เทียนเหมินซาน
ธารแส้ทองคำ เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว ภาพเขียนสิบลี้ เทียนจื่อซาน
เมืองฟ่งหวง(เมืองหงส์) ล่องเรือถั่วเจียง บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน
ชมโชว์หวานนางพญาจิ้งจอกขาว สุดแสนโรแมนติค

กำหนดเดินทาง
:
วันที่ 7-12,14-19,21–26 พฤศจิกายน 2557 
ราคาท่านละ: 24,900.-

าคานี้รวมภาษีสนามบิน+วีซ่าแล้วนะคะ

 

 
บินตรงสู่ เมืองมรดกโลก อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน (FD) ราคาเริ่มต้น : 19,900

อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน
เที่ยวครบไฮไลท์ เทียนจื่อซาน + เทียนเหมินซาน
สายการบิน แอร์เอเชีย AIR ASIA (FD)
ธารแส้ทองคำ เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว ภาพเขียนสิบลี้ เทียนจื่อซาน
เมืองฟ่งหวง(เมืองหงส์) ล่องเรือถั่วเจียง บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน
ชมโชว์หวานนางพญาจิ้งจอกขาว สุดแสนโรแมนติค

กำหนดเดินทาง:วันที่
26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557
วันที่ 27 พ.ย.-2 ธันวาคม,วันที่ 29 พ.ย.-4 ธันวาคม 2557
วันที่ 9-14,12-17,13-18,19-24 ธันวาคม 2557
ราคาเริ่มต้น:
19,900-20,900 

าคานี้รวมภาษีสนามบิน+วีซ่าแล้วนะคะ

 

 
บินตรงสู่ เมืองมรดกโลก อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน (FD) ราคาเริ่มต้น : 18,900

อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน
เที่ยวครบไฮไลท์ เทียนจื่อซาน + เทียนเหมินซาน
สายการบิน แอร์เอเชีย AIR ASIA (FD)
ธารแส้ทองคำ เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว ภาพเขียนสิบลี้ เทียนจื่อซาน
เมืองฟ่งหวง(เมืองหงส์) ล่องเรือถั่วเจียง บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน
ชมโชว์หวานนางพญาจิ้งจอกขาว สุดแสนโรแมนติค

วันที่
7-12,9-14,14-19,16-21,21-26,23-28 มกราคม 58
วันที่ 28 ม.ค.-2ก.พ.,30ม.ค.-4ก.พ. 2558
วันที่ 4-9,6-10,27ก.พ.-3มี.ค.58
วันที่ 5-10,6-11,10-15,11-16,13-17,15-20 มีนาคม 58

ราคาเริ่มต้น:
18,900-21,900 

าคานี้รวมภาษีสนามบิน+วีซ่าแล้วนะคะ

 

 

ทัวร์จางเจียเจี้ยอัปเดจล่าสุด

ฉลองสงกรานต์ บินตรงสู่ เมืองมรดกโลก อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน (FD)  ราคา: 26,900 ฉลองสงกรานต์ บินตรงสู่ เมืองมรดกโลก อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน (FD) ราคา: 26,900
อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6...
ฉลองปีใหม่ 2558...มรดกโลกอวตารจางเจียเจี้ย (TG) 28,900 ฉลองปีใหม่ 2558...มรดกโลกอวตารจางเจียเจี้ย (TG) 28,900
ฉลองปีใหม่ 2558...มรดกโลกอวตารจางเจียเจี้ยบินตรงฉางซา 5...
บินตรงสู่ เมืองมรดกโลก อวตารจางเจียเจี้ย   5 วัน 4 คืน (FD) ราคาเริ่มต้น : 17,900 บินตรงสู่ เมืองมรดกโลก อวตารจางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน (FD) ราคาเริ่มต้น : 17,900
อวตารจางเจียเจี้ย บินตรงฉางซา 5 วัน 4 คืน...
บินตรงสู่ เมืองมรดกโลก บินตรงสู่ เมืองมรดกโลก "จางเจียเจี้ย" 6 วัน 5 คืน (TG) ราคา: 24,900
บินตรงสู่ฉางซา เยือนเมืองมรดกโลก "จางเจียเจี้ย"...
บินตรงสู่ เมืองมรดกโลก อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน (FD) ราคาเริ่มต้น : 19,900 บินตรงสู่ เมืองมรดกโลก อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน (FD) ราคาเริ่มต้น : 19,900
อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6...
บินตรงสู่ เมืองมรดกโลก อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน (FD) ราคาเริ่มต้น : 18,900 บินตรงสู่ เมืองมรดกโลก อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน (FD) ราคาเริ่มต้น : 18,900
อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6...

แนะนำทัวร์เมืองจีนเส้นทางอื่นๆ

ฉลองสงกรานต์ บินตรงสู่ เมืองมรดกโลก อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน (FD)  ราคา: 26,900 ฉลองสงกรานต์ บินตรงสู่ เมืองมรดกโลก อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน (FD) ราคา: 26,900
อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6...
บินตรงสู่ เมืองมรดกโลก อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน (FD) ราคาเริ่มต้น : 18,900 บินตรงสู่ เมืองมรดกโลก อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน (FD) ราคาเริ่มต้น : 18,900
อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6...
ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน อาบน้ำแร่  (CA) ราคา 20,900 ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน อาบน้ำแร่ (CA) ราคา 20,900
ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน อาบน้ำแร่ ...
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ภูเขาหิมะซีหลิง - ง้อไบ๊ - เล่อซาน 5 วัน 4 คืน (TG) 32,900 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ภูเขาหิมะซีหลิง - ง้อไบ๊ - เล่อซาน 5 วัน 4 คืน (TG) 32,900
**ลานสกีธรรมชาติ สวยที่สุดในเมืองจีน**ภูเขาซีหลิง -...
นับถอยหลัง ... เข้าสู่ ปีใหม่ เคาท์ดาวน์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (HX) 26,900 นับถอยหลัง ... เข้าสู่ ปีใหม่ เคาท์ดาวน์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (HX) 26,900
นับถอยหลัง ... เข้าสู่ ปีใหม่ 2558เคาท์ดาวน์ฮ่องกง 3 วัน 2...
ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน ** วันพ่อ **  (EK) 25,900 ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน ** วันพ่อ ** (EK) 25,900
วันพ่อ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืนฮ่องกง :...
โปรโมชั่น...เซี่ยงไฮ้-ผู่ถ่อซาน-หังโจว-อู๋ซี  6 วัน 5 คืน  (FD) 18,999 โปรโมชั่น...เซี่ยงไฮ้-ผู่ถ่อซาน-หังโจว-อู๋ซี 6 วัน 5 คืน (FD) 18,999
เซี่ยงไฮ้-ผู่ถ่อซาน-หังโจว-อู๋ซี  6 วัน 5...
คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน (TG) 24,900 คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน (TG) 24,900
เยือนเมืองโบราณ คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน...
ต้อนรับปีใหม่ 2558  ปักกิ่ง - สกีรีสอร์ท (TG) 32,900 ต้อนรับปีใหม่ 2558 ปักกิ่ง - สกีรีสอร์ท (TG) 32,900
ต้อนรับปีใหม่ 2558  ปักกิ่ง...

ติดต่อเรา

บริษัท เอ็กซ์ตร้า ฮอลิเดย์ จำกัด
โทรศัพท์ : 02 118 2374 แฟกซ์:  02 328 7558
มือถือ : 08 5338 5097 , 08 6789 9356
อีเมลล์ : info@extraholidaysthailand.com

ติดต่อสอบถามรายการท่องเที่ยวและสอบถามข้อมูล
ท่องเที่ยวและบริการอื่นๆของทางบริษัทได้น่ะค่ะ 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05732
ติดต่อเราเพิ่มเติมได้ที่..
Facebook    Youtube
Twitter